INDEXES

 
 
a) Subject Index
b) Author Index

b) Author Index
A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
A
Andresen, S Aneja, KS Anton Geser Arora, BC
B
Baily, GVJ Benerjee, GC Benjamin Issac Barodia, NL
Balasangameshwara, VH Benerji, D Bharathi Jones
C
Chakraborty, AK Chandrasekharn, P Chattopadhya, SP Chauhan, MM
Chakravarty, J Chandrasekhar, P Chaudhuri, K Cobbold, N
Challu, VK Channabasavaiah, R
D
Dwarakanath, G Dwarakanath, S
G
Ganapathy, KT Govindaswamy, V Gothi, GD
H
Hardan Singh
I
ICMR, New Delhi ICORCI, Bangalore
J
Jagota, P Jaigopal, MV Jambunathan, MV Jayalakshmi, MJ
Jones, A
K
Kale, RV Krishna Murthy, MS Krishna Reddy, P Kurthkoti, AG
Keshav Murthy, BK Krishna Murthy, VV Kul Bhushan
L
Leela, V
M
Maclary, J Menon, NK Mercenier, P Mundt, I
Mahadev, B Menon, VA Mukherjee, MN Murali Mohan, V
Manjunath, M
N
Naganathan, N Nagaraj, AV Naidu, VB NTI, Bangalore
Naganna, K Nagpaul, DR Nair, SS
O
O'Rourke, J
P
Padmanabha Rao, K Pathasarathy, K Prabhakar, S Parimala Kumari, S
Parimala, N Piot, M Prakash, M Pyare Lal
R
Radha Narayan Rajlakshmi, R Ramanatha Rao, G Rangaswamy, KR
Raj Narain Rajani Gandha Dei Ramprakash, AN Rupert Samuel, GE
S
Satyanarayanachar, RA Shyamasundara, CV Srikantaramu, N Sujatha Chandrasekaranan
Savic, D Simeonov, LA Steaphen, JA Sukant Singh
Seetha, MA Smith, DW Subramanian, M Suresh, T
Shanmuganandan, VC Sreenivas, TR Sudha S Murthy Suryanarayana, HV
Shashidhara, AN Srikantan, K Sudha Xirasagar Susy Thomas
T
TRC, Madras
U
Uke, BT
V
Vasudeva Rao, KL Venkataramana Gupta, EV Vijay Singh Vishwanath, MK
W
Waaler, HT WHO, Geneva
 
    Top